Pozitívny vplyv solárnej energie na životné prostredie

Prechod na solárnu energiu vo veľkom rozsahu by mal zásadný pozitívny vplyv na životné prostredie. Zvyčajne sa výrazom životné prostredie označuje naše prírodné prostredie. Ako spoločenské bytosti však do nášho prostredia patria aj mestá a spoločenstvá ľudí, ktoré v nich žijú. Kvalita životného prostredia zahŕňa všetky tieto prvky. Inštalácia čo i len jedného solárneho systému môže priniesť merateľné zlepšenie v každom aspekte nášho životného prostredia.

Výhody pre zdravie a životné prostredie

Analýza Národného laboratória pre obnoviteľné zdroje energie (NREL) z roku 2007 dospela k záveru, že prijatie solárnej energie vo veľkom rozsahu by významne znížilo emisie oxidov dusíka a oxidu siričitého. Odhadovali, že Spojené štáty môžu tiež zabrániť 100 99 293 emisiám CO2 jednoduchým nahradením zemného plynu a uhlia solárnou energiou 100 GW.

Stručne povedané, NREL zistil, že použitie solárnej energie by malo za následok menej prípadov chorôb súvisiacich so znečistením, ako aj zníženie prípadov respiračných a kardiovaskulárnych problémov. Toto zníženie choroby by sa ďalej prejavilo v menšom počte stratených pracovných dní a nižších nákladoch na zdravotnú starostlivosť.

Prínosy pre finančné prostredie

Podľa amerického energetického informačného úradu v roku 2016 priemerná americká domácnosť spotrebovala 10 766 kilowatthodín (kWh) elektriny ročne. Ceny energie sa tiež líšia podľa regiónov, pričom Nové Anglicko platí najvyššie ceny za zemný plyn aj elektrinu, ako aj za najvyššie percentuálne zvýšenie.

Neustále sa zvyšujú aj priemerné ceny vody. Keď globálne otepľovanie zníži ponuku vody, tieto zvýšenia cien sa zvýšia ešte dramatickejšie. Solárna elektrina spotrebuje až o 89% menej vody ako elektrina na uhlie, čo by pomohlo stabilnejším cenám vody. 

Výhody pre prírodné prostredie

Slnečná energia spôsobuje až o 97% menej kyslých dažďov ako uhlie a ropa a až o 98% menej morskej eutrofizácie, ktorá vyčerpáva vodu z kyslíka. Solárna elektrina tiež využíva o 80% menej pôdy. Podľa Únie zainteresovaných vedcov je dopad slnečnej energie na životné prostredie v porovnaní s energiou fosílnych palív minimálny.

Vedci v laboratóriu Lawrence Berkeley Lab uskutočnili štúdiu v rokoch 2007 až 2015. Dospeli k záveru, že za tých osem rokov solárna energia priniesla úspory v oblasti podnebia vo výške 2,5 miliárd dolárov, ďalšie 2,5 miliárd dolárov v znečistení ovzdušia a zabránila 300 predčasným úmrtiam.

Výhody pre sociálne prostredie

Nech už je región akýkoľvek, jedinou konštantou je, že na rozdiel od priemyslu s fosílnymi palivami je pozitívny vplyv slnečnej energie distribuovaný rovnako ľuďom na všetkých socioekonomických úrovniach. Všetci ľudia potrebujú čistý vzduch a čistú pitnú vodu, aby mohli žiť dlhý a zdravý život. Vďaka solárnej energii sa kvalita života zlepšuje pre každého, či už sa žije v podkrovnom apartmáne alebo v skromnom mobilnom dome.


Čas zverejnenia: 26. februára 2021